Diamantina


DIAMANTINA – Är namnet på Globe Selects australiensiska nötkött som kommer från en speciellt utvald producent vid namn Stanbroke.

DIAMANTINA Stanbroke, som producerar varumärket Diamantina, är världens största privatägda nötköttsproducent som äger hela produktionskedjan från uppfödning till slakt. Stanbrokes egendomar består av 1,6 miljoner hektar mark i norra Australien, närmare bestämt Queenlands Gulfregion. Denna region är känd för sin bördiga mark vilket gör det idealiskt för djuruppfödning. De djur som slaktas för varumärket Diamantina är Angus, Hereford och Simmental, samtliga kända för dess goda köttegenskaper. Vidare ingår djuren i Grain-Fed systemet vilket innebär följande positiva kännetecken:

– Djur endast från stut och kviga
– Djur max 30 månader gamla
– Djuren får en speciellt sammansatt diet under minst 120 dagar vilket ökar marmoreringen
– Djuren har en extra fin fettansättning

Vidare till skillnad från andra producenter i Australien så är Diamantinas köttdetaljer lite bättre putsade samt har lite mer enhetliga storlekar då djuren som slaktas har ungefär samma slaktvikt.

 • Biff steak ready, kyld

  Artikelnummer: 6770
 • Entrecôte, kyld

  Artikelnummer: 6771
 • Rostbiff, kyld

  Artikelnummer: 6772
 • Oxfilé 1,8-2,3 kg, kyld

  Artikelnummer: 6773