Kvalitet

BRC A&B Certificated

Globe Foods är från och med 24 Juni 2016 är certifierade enligt BRC Global Standard for Agents and Brokers. BRC står för British Retail Consortium och är idag en av de mest välkända standarderna inom livsmedel. För att uppnå en certifiering ställs höga krav rörande produktsäkerhet, lagenlighet och redlighet. Bland annat krävs ett systematiskt arbete med att identifiera och hantera risker som finns i livsmedel, så som sjukdomsalstrande bakterier eller allergener. På detta tillkommer även krav på kvalitetsledningssystem, spårbarhet och kontroll av underleverantörer. Både rutiner och dokumentation granskas på plats av en oberoende tredjepartsrevisor för att säkerställa en hög kvalitet på arbetet. Agents and Brokers är särskilt framtagen för att passa företag som inte själva producerar livsmedel och mycket tyngd läggs på att säkerställa att leverantörer har ett system för säkra livsmedel samt att minimera risken att bli utsatt för bedrägeri. Precis som övriga BRC standarder är Agents and Brokers godkänd av GFSI (Global Food Safety Initiative).

Med BRC-certifieringen ger vi en garanti till våra kunder att de kan lita på oss rörande produktkvalitet och säkerhet. Vill ni veta mer om Globe Foods arbete med kvalitet är ni varmt välkomna att kontakta kvalitetsansvarig Marcus Josberg.

Vårt certifikat hittar ni nedan:

Certificate FSM41940 Globe Foods AB 20210519

Globe Foods är dessutom oberoende certifierade av Kiwa enligt Rådets förordning för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007

Detta certifikat hittar ni här;

 

Kontakt:
Marcus Josberg (Kvalitetsansvarig)
Tel: +46-(0)709-66 00 88