Värderingar

 

VÄRDERINGAR

Passion

  • Vi blir aldrig fullärda utan ska passionerat sträva efter mer och bättre kunskap för att ständigt kunna utvecklas.
  • Vår passion att erbjuda bättre matupplevelser ska smitta av sig på våra samarbetspartners.
  • Vårt engagemang för djurvälfärd, minskad naturpåverkan och långsiktigt hållbara livsmedelsprodukter ska förmedlas till samtliga samarbetspartners.

Professionalism

  • Vi ska bemöta samtliga samarbetspartners på ett korrekt och professionellt sätt.
  • Våra kunders frågor och behov ska besvaras på ett initierat och effektivt sätt.
  • Vi ska leverera kvalitet i allt vi gör och håller det vi lovar.

Partnerskap

  • Våra kunders bästa är utgångspunkten för allt vi gör.
  • Vår kreativitet och nytänkande sätt ligger som grund för att uppfylla våra kunders behov och förväntningar.
  • Vi ska utveckla starka band till samtliga våra samarbetspartners som ska leda till ömsesidigt gynnsamma och långsiktiga affärer.