Vårt ansvar

VÅRT ANSVAR

Vi på Globe Foods anser att ett företag i grund och botten har ett naturligt samhällsansvar och att detta ansvarstagande är en mycket viktig hörnsten i ett företags affärsverksamhet samt en förutsättning för att kunna påverka och bidra till vårt gemensamma samhälle på ett modernt och ansvarsfullt sätt. Företagets Samhällsansvar eller Corporate Social Responsibility som det även populärt kallas kan utföras på flera olika sätt och inbegriper oftast ett flertal dimensioner av ansvarstagande. Vi på Globe Foods har valt följande tillvägagångssätt där samtliga dimensioner av ansvarstagande är inkluderat.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

I vårt arbete med det sociala ansvarstagandet har vi, förutom att vilja ha nöjda medarbetare och en arbetsplats med mångfald och jämställdhet, valt att fokusera på välgörande ändamål till olika organisationer i samhället. Nedan en beskrivning om hur vi arbetar med detta.

    • Ett välgörenhetsprogram där vi är företagsvän till olika organisationer som arbetar med välgörande ändamål och samtliga är 90-konto anslutna. Vilka ändamål samt vilka välgörenhetsorganisationer som vi samarbetar med avgörs genom en intern diskussion i företaget. De organisationer vi har valt att stötta under 2015 är följande:
     Cancerfonden
     Läkare Utan Gränser
     Rädda Barnen  
logo_foretagsvan_2015_low_rgb_140 banner_140_sv_2015-(1)RaddaBarnen_banner_120x240_sv_2015
 • Ett välgörenhetsprogram baserat på vår faktiska verksamhet där vi skänker mat till behövande organisationer såsom Frälsningsarmén. Maten vi skänker är självfallet i obruten förpackning och har minimum två månaders hållbarhet vid leverans.

MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE

Dessvärre verkar vi i en bransch som är en av vår tids värsta miljöbovar och det som vi främst syftar på är energiåtgången vid framställandet av nötkött samt djurens utsläpp av metangas. Dock vill vi åstadkomma så mycket som möjligt i denna viktiga fråga och nedan har vi sammanfattat hur vi arbetar inom detta område.

 • Fullt ut kompensera för företagets flygresor genom trädplantering.
 • Vidta åtgärder för att minska företagets totala utsläpp genom följande steg:

– Endast anlita transportföretag med en modern och miljöeffektiv fordonsflotta.

– Endast använda tjänstebilar som är klassade som miljöbilar och med en uttalad ambition att helst införskaffa supermiljöbilar.

– Ställa krav på att våra samarbetspartners inom frys- och kyllagring har en uttalad och ambitiös miljöpolicy.

– Sopsortera samt använda miljövänliga kontorsvaror.

Sist men inte minst så har vi ett fokus i vår marknadsföring som ska förmå våra kunder att välja kvalitet framför kvantitet vilket innebär att köttkonsumtion kanske sker mindre ofta men med en högre gastronomisk upplevelse, att ta ett anatomiskt ansvar vilket innebär att försöka marknadsföra så många delar av djuret som möjligt samt att i största möjliga mån importera från vårt närområde alternativt från områden där transport sker med båt och där framställandet av kött sker i miljöer där energianvändningen är lägre än vårt inhemska och europeiska jordbruk.
ETISKT ANSVARSTAGANDE

Det etiska ansvarstagandet ska genomsyra och influera hela företagets sätt att agera på och det som kännetecknar god etik hos Globe Foods är följande.

 • Säkerställa att uppförandekod eller ”Code of Conduct” finns på plats. Detta syftar på att säkerställa att våra leverantörer handlar enligt internationella avtal som ILO:s (FN:s fackorgan för arbetsrättsfrågor) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, samt barnkonventionen.
 • Att ha ett produktansvar för de produkter Globe Foods marknadsför. Detta innebär att säkerställa att produkten är säker att konsumera, att produkten kan spåras samt att djuren är humant uppfödda och slaktade.
 • Att ta ett samhällsansvar genom att i varje handling vara ett föredöme för andra individer och företag.

 

EKONOMISKT ANSVARSTAGANDE

Sist men inte minst är det grundläggande att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar och detta gentemot de anställda, företagets leverantörer av såväl varor som finansiella tjänster samt även kunder som ska känna trygghet i företagets framtida existens. Detta ansvarstagande innebär ett fokus på långsiktig lönsamhet där företagets VD och anställda fattar sunda affärsbeslut samt minimerar företagets fasta och rörliga kostnader. Det centrala i detta är att om företaget inte är lönsamt och framgångsrikt har företaget inte heller någon chans att positivt påverka samt bidra till sin omvärld.