OM KÖTT

Kött är en naturlig del av vår dagliga kost och tillgodser kroppens behov av protein. De vanligaste köttprodukterna som vi konsumerar i Sverige är fläsk, fågel, lamm och nötkött. Totalt under 2011 konsumerade svensken enligt siffror från Jordbruksverket 87 kg kött (mätt i slaktkroppsvikt) per person och år. Den största produktgruppen var fläsk (37,4 kg) följt av nötkött (26,3 kg) och fågelkött (18,7 kg).

De köttslag som vi kontinuerligt saluför är följande: Fläskkött, fågelkött, hjortkött, lammkött och nötkött. Vid förfrågan kan vi även offerera mer udda köttslag såsom hästkött, strutskött samt andra mer exotiska köttprodukter.

3521