Lamm

Lamm är en av våra senaste satsningar där vi erbjuder högkvalitativa produkter i såväl kylt som fryst tillstånd. Ursprungsländer är Nya Zeeland samt Skottland, bägge länder kända för sin vackra natur och bra förutsättningar för lammuppfödning. Gemensamma nämnaren är att lammen är frigående och uppfödda på gräs vilket ger ett mycket mört och välsmakande kött.

Vidare är ett anpassat djurvälfärdsprogram viktigt för djurets välbefinnande och som självklart också påverkar köttets kvalitet. De program som följs är Farm Assurance, LTAP-program (Livestock Transport Accreditation Programme) och ”Five Freedoms” för vår producent i Nya Zeeland och i Skottland följer man en pro-aktiv hälsovård som är säkerställd av en oberoende veterinär samt oanmälda besök av skotska SPCA som är en oberoende djurvälfärdsorganisation.

lamm

1. Hals
2. Bog
3. Sadel, ytterfilé, racks
4. Rostbiff, stek
5. Baklägg
6.  Framlägg

Här är raserna;

Perendale

perendaleLamm

Romney

romneyLamm