Creekstone


John och Carol Stewart startade Creekstone Farms med ett enda mål, nämligen att tillhandahålla ett förstklassigt, smakrikt och mört kött, tillräckligt bra för att tillfredsställa de kräsnaste smaklökarna. Passion, hängivenhet och skapandet av idealiska uppfödningsförhållanden för dessa djur, som enbart härstammar från Black Angusras, har gjort att de nått detta ambitiösa mål.

BLACK ANGUSRAS Ett hängivet team av experter väljer ut nötkreatur som stämmer överens med kriterier från U.S.D.A (USA:s motsvarighet till Jordbruksverket) samt Creekstones strikta interna kvalitetskriterier. Dessa mycket selektiva kriterier säkerställer att djur som endast har 100 % genetik från Black Angusras, kommer med i urvalsprocessen, medan andra producenter ofta inkluderar nötkreatur som bara har 51 % Angusgenetik. Det är en av anledningarna till att Creekstone Farms kan producera en så exklusiv produkt med en enastående och jämn kvalitet.

URSPRUNGSVERIFIERAD Allt kött som importeras till Europa härstammar från Creekstones Trustmarkprogram (trovärdighetmärke). Detta innebär att det går att följa och spåra djuren från födsel till slakt. Varje djur har sin egen kompletta dokumentation, där allt från hanteringen av djuret till utfodringen av djuret finns registrerat.

VEGETARISK DIET MED INNEHÅLL AV MAJS Som sagt, endast nötkreatur med 100 % Black Angusgenetik, väljs ut av Creekstone. Detta är dock bara en del av förklaringen till att köttets kvalitet är så enastående. Den andra förklaringen är djurets föda. Djur från Creekstone Farms får nämligen en speciellt anpassad vegetarisk föda med innehåll av majs och denna diet får de under 140-180 dagars tid. Detta till skillnad från andra bönder som ger djuren en liknande föda i endast 100 dagar. Skillnaden blir att köttet från Creekstone Farms får en mycket högre grad av marmorering.

PRIME & CHOICE Det finns 5 olika amerikanska köttgraderingar; U.S. Prime, U.S. Choice, U.S. Select, U.S. Ungraded och U.S. Commercial. Tack vare Creekstones höga interna kvalitetsstandard, så producerar Creekstone Farms kött som endast kommer från de två högsta kött- och marmoreringsgraderna. Detta innebär att köttet du äter, alltid kommer vara tydligt marmorerat, mört och saftigt.

INGA TILLSATTA HORMONER, ANTIBIOTIKA ELLER LIVSMEDELSTILLSATSER Genom att vara en del av NHTC programmet (Icke Hormonellt Behandlade Djur), innebär det att djuren aldrig någonsin får tillväxthormoner eller andra typer av tillsatser. Dessutom är antibiotika strikt förbjudet, förutom vid ordination av veterinär.

U.S.D.A. CERTIFIERING & KVALITETSKONTROLLER Creekstone Farms är certifierade av U.S.D.A, vilket är motsvarigheten till Jordbruksverket. Detta säkerställer att djuren som slaktas hos Creekstone undergår rigorösa kontroller och får en mer detaljerad dokumentation än vid andra icke certifierade slaktprogram. Detta innebär att personal från U.S.D.A. övervakar varje produktion för EU, för att försäkra sig om att djuren möter de högsta hälso- och kvalitetskraven. Vidare, Creekstone Farms har också behörighet från U.S.D.A. att använda specifik märkning avseende marmorering och mörhet. För mer information, besök gärna den officiella hemsidan hos U.S.D.A.: http://processverified.usda.gov

DJURVÄLFÄRD Creekstone Farms innehar certifieringen ”Certified Humane Raised & Handled”. Denna certifiering görs av en tredje part och garanterar human djurhållning från födsel till slakt. Vidare har den internationellt kände veterinären, Dr Temple Grandin, med starkt engagemang i djurrättsfrågor, utformat Creekstones anläggning så att den ska vara så rogivande och stressfri som möjlig för djuren. Som kuriosa kan nämnas att Dr Grandin 2009 utsågs till agronomie hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Detta för sitt arbete att främja djurens välfärd.

BRC & H.A.C.C.P. CERTIFIERING Förutom ovanstående certifieringar, så rättar sig Creekstone Farms efter BRC (British Retail Consortium) och H.A.C.C.P (Hazard Analysis and Critical Control Points), som ytterligare en garanti i slakt- och styckningsprocessen.

 • Högrev, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6900
 • Högrevshjärta, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6901
 • Rostbiff, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6902
 • Innanlår utan kappa, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6903
 • Entrecôte, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6904
 • Bogblad, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6905
 • Biff med kappa, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6906
 • Fransyska, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6907
 • Entrecôte med ben, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6908
 • Flankstek, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6909
 • T-benstek/Porterhouse, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6910
 • Bogrulle/Bogfilé, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6911
 • Bringa, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6912
 • Bogstekens filé (Teres Mayor),Black Angus USA

  Artikelnummer: 6913
 • Bogstek(Märgpipa), Black Angus USA

  Artikelnummer: 6914
 • Hanger Steak, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6915
 • Ytterlår, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6916
 • Tri-tip, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6917
 • Rostbiffskappa/Picanha , Black Angus USA

  Artikelnummer: 6918
 • Flapstek av fransyska, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6919
 • Flapstek av högrev, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6920
 • Oxfilé utan sträng, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6921
 • Oxrulle, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6922
 • Entrecôteracks, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6923
 • Skirt steak (inside), Black Angus USA

  Artikelnummer: 6924
 • Skirt steak (outside), Black Angus USA

  Artikelnummer: 6925
 • Rib finger, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6926
 • Entrecôte kappa, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6927
 • Högrevsspets, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6928
 • Hamburgare 170 gram, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6940
 • Hamburger-puck 150 gram, Black Angus USA

  Artikelnummer: 6941