Globe RED


Bra kött till konkurrenskraftiga röda priser! Det är mottot för Globe Foods varumärke, Globe RED, som riktar in sig på att finna varor av bra kvalitet och till ett mycket bra pris men där fokus inte ligger på kortsiktiga klipp utan snarare kontinuitet avseende specifikation och ursprung där grunden utgörs av ett regelbundet samarbete med utvalda producenter.

Varuslag De produktgrupper som idag finns representerade under varumärket Globe RED är följande: Nötkött, fläskkött och kyckling. Ursprunget till dessa produkter är framförallt EU med fokus på närliggande länder i vår region. Detta bland annat för att minska klimatavtrycket genom kortare transporter men också för att många av de länder som omger oss är traditionella agrarländer.

Kvalitet Den gemensamma nämnaren för produkterna från Globe RED är bra kvalitet. Detta har varit första fokus i framtagandet av sortimentet och först därefter har prisaspekten vägts in. Viktigast för oss har nämligen varit att kunden först och främst får en bra kvalitet och för att göra detta går det inte att utgå från en prisjakts-metodik utan priset är något som vi sedan påverkar genom intensiva förhandlingar, marknadsanalys samt volyminköp.

Livsmedelssäkerhet & Certifiering Alla produkter som väljs ut för att representera varumärket Globe RED kommer från producenter som innehar någon typ av certifiering avseende livsmedelssäkerhet. Ett flertal innehar också de mest krävande certifieringarna såsom ISO 22000 samt BRC. BRC, står för British Retail Consortium och är den ledande livsmedelscertifieringen i världen. Denna certifiering reglerar kvalitet, livsmedelssäkerhet, operationella krav samt krav på att tillverkaren lever upp till diverse legala aspekter.

Varför Globe RED? Varför ska vi då välja Globe RED? Jo, i huvudsak på grund av att köttet håller en bra kvalitet, säkerställt av vår samlade erfarenhet och kunskap om kött samt ett konkurrenskraftigt pris, säkerställt av vår kunskap om köttindustrin och dess prismekanismer.