Just Cook It

JustCookIt_RGB
Ett flertal av våra kunder har idag ett behov av tärnat, strimlat och skivat kött. Detta för att de i många fall har krav på sig att servera många personer under snävt angivna tidsramar. Just Cook It produkterna är därför många gånger en perfekt lösning för detta behov. De produkter som idag finns att tillgå är producerade av, nöt, kalv, gris, lamm och kyckling.