Novillo Real EKO

NOVILLO REAL – NU ÄVEN SOM EKOLOGISKT OCH KLIMATKOMPENSERAT KÖTT!

Vi på Globe Foods bygger vidare på det succéartade premiumköttet från Uruguay av märket Novillo Real och introducerar ett ekologiskt kött under samma varumärke och från samma land. Vi är oerhört stolta över att kunna presentera ett certifierat ekologiskt kvalitetskött från Uruguay som sammanlänkar god smak och kvalitet med omtanke för djur och miljö. Syftet är att leverera ett högkvalitativt kött som uppfyller restaurangens högt ställda krav om ett välsmakande och mört kött och samtidigt kunna garantera att djuret blivit uppfött på ett helt naturligt sätt med särskilda krav på djurvälfärd.

Vad innebär då egentligen ekologiskt kött från Uruguay och hur ser uppfödningen av djuren ut? Detta kan bäst sammanfattas med följande punkter:

Naturlig uppfödning – Vid ekologisk produktion hålls djuren alltid på ett sätt som främjar deras naturliga beteenden. Detta inkluderar allt från hur avel får bedrivas till vistelsemiljö och djurtäthet.

Naturligt foder – Vid ekologisk uppfödning av nötkreatur finns det ett minimikrav att kalvarna ska få mjölk i minst tre månader efter födsel. I Uruguay får kalvarna vara kvar hos sin mor under hela sitt första levnadsår, vilket är väldigt positivt för välbefinnandet hos både kalv och ko. Alla djur har dessutom fri tillgång till grovfoder eftersom de på grund av klimatet i Uruguay kan gå ute och beta hela sina liv på vidsträckta slätter. Utfodring med GMO är helt förbjuden i ekologisk produktion, och de producenter som föder upp ekologiska djur i Uruguay använder inte heller några spannmål, så som majs och soja.

Naturligt friska djur – Antibiotika och andra läkemedel får aldrig användas i förebyggande syfte och för att hålla djuren friska används istället andra åtgärder så som anpassning av ras, uppfödningsmetod, foder och betesrotation. Skulle djuret i alla fall bli sjukt så sätts läkemedel självklart in och detta för att undvika smärta och lidande.

Frihet från smärta och stress – För att främja djurvälfärden får inte operativa ingrepp göras rutinmässigt inom ekologisk produktion, men om t.ex. kastrering behöver göras så utföras ingreppet alltid av kvalificerad personal under smärtlindring och/eller bedövning. Elpåfösare är självklart förbjudet både på gården och på slakteriet.

Transport och slakt – Transport av ekologiska djur får aldrig ta mer än 8 timmar, och när de når slakteriet sker all hantering utan onödig stress och lidande för djuren.

Klimatkompensation

Förutom att kunna erbjuda detta högkvalitativa, ekologiska kött från Uruguay går vi på Globe Foods ytterligare ett steg och presenterar Sveriges första ekologiska och klimatkompenserade kött. Klimatkompensation är ett led i vår medvenhet om att köttproduktion är mycket resurskrävande och därför vill vi sätta fokus på detta samt med denna klimatkompensation även göra nytta och gottgöra för den klimatpåverkan som kött, oavsett produktionsland, faktiskt åstadkommer. Mer information om hur vår klimatkompensation går till kommer inom kort.

Novillo Real är spanska för ”den kungliga stuten” och nu när vi lyfter detta kött till nästa dimension är vår förhoppning nu att konsumenterna ska få uppleva den kungliga, ekologiska och klimatkompenserade stuten. Buen provecho önskar vi på Globe Foods!

Sorry, no products here.