Novillo Real


Novillo Real, ”den kungliga stuten”, är namnet på Globe Selects förstklassiga nötkött från Uruguay. Anledningen till att valet föll på Uruguay är primärt landets naturliga status som köttproducent och dess förmåga att frambringa ett mycket smakrikt kött uppvuxet på den bördiga pampasslätten som naturlig betesmark. I jakten på det perfekta nötköttet har vi sedan gått ett steg längre när vi satt upp kriterierna för Novillo Real.

ANGUS & HEREFORDRAS Grunden för all köttproduktion är att välja en ras som har de rätta egenskaperna när man vill få fram ett smakrikt och mört kött. Såväl Angusrasen som Herefordrasen besitter dessa egenskaper och är därför utmärkta köttrasdjur. Raserna kommer ursprungligen från Skottland och England men har tack vare sin popularitet spritt sig till många världsdelar. De fördelar som kännetecknar raserna är en fin struktur och marmorering, ett lugnt temperament, en god fertilitet och lätta kalvningar.

STUT & KVIGA Som namnet antyder kommer köttet från Novillo Real av stut, dvs kastrerad tjur. Det är dock en sanning med modifikation för en mindre andel är också från kviga. Det viktiga i det hela, är dock att såväl stut som kviga ger bäst förutsättningar för en mycket god och jämn köttkvalitet där djuren har haft möjlighet till en långsam uppfödning och att köttets naturliga PH-värde kan hållas så lågt som möjligt.

MAX 30 MÅNADER Ytterligare ett kriterium för köttet från Novillo Real är åldern. Djurens genomsnittsålder är 20-28 månader och detta för att storleken på djuren inte ska skilja sig markant samt att djuren vid för hög ålder kan ha skiftande köttkvalitet.

GRAIN FED MINIMUM 120 DAGAR Vad betyder egentligen ”Grain fed”? Jo, att djuren, som företrädesvis under större delen av sin livstid äter gräs på öppna betesmarker, även i vissa skeden får en mer energirik kost bestående av naturliga sädesslag vilket gör att de får upp en högre slaktvikt och en bättre fettansättning samt ett större inslag av intramuskulärt fett. Denna process gör köttet fantastiskt mört samt ger en godare smak. Vidare för att få kallas Grain-fed krävs minimum en utfodring på 100 dagar men för att få ett så mört och smakrikt kött som möjligt samt en bättre marmorering är Grain-fed perioden i Novillo Reals fall alltid 120-180 dagar.

BRC-CERTIFIERING British Retail Consortium har tagit fram denna standard som idag erkänns som en av de världsledande vad gäller livsmedelssäkerhet och livsmedelscertifiering. Köttet från Novillo Real, som produceras hos företaget Tacuarembo, åtnjuter den högsta standarden, ”Grade A”, i denna certifiering.

ISO 22000:2005 Ytterligare en garanti för livsmedelssäkerhet är ISO 22000:2005 som är ett system som hjälper företag att identifiera och kontrollera möjliga livsmedelssäkerhetsrisker

DJURVÄLFÄRD I Tacuarembos anläggning som köttet Novillo Real produceras i, bedrivs ett seriöst djurvälfärdsarbete såväl i fabrik som vid transport och uppfödning. Värt att nämna är också att den världskände veterinären Dr Temple Grandin har besökt anläggningen under 2004 och 2008 och arbetat med att utvärdera och utveckla deras djurvälfärdsprogram.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SAMT CODE OF ETHICS Ett CSR-arbete med ett flertal olika inriktningar samt en etik kod finns också självklart på plats hos Tacuarembo. För mer information vänligen besök hemsidan www.ft.com.uy.

 • Bringa, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6810
 • Högrevshjärta, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6811
 • Entrecôte, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6812
 • Flankstek, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6813
 • Hanger steak, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6814
 • Fransyska, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6815
 • Biff med kappa, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6816
 • Bogrulle, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6817
 • Bogblad, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6818
 • Oxinnanlår, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6819
 • Oxfilé 1,4 kg+, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6820
 • Oxfilé 1,8 kg+, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6821
 • Ytterlår, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6822
 • Tri-tip, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6823
 • Flap stek, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6824
 • Rostbiffslock, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6825
 • Bogsteksfilé, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6826
 • Bogstek, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6827
 • Rostbiff, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6828
 • Entrecôte 2,0 kg+, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6829
 • Biff m kappa 3,5 kg+, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6830
 • Oxrulle, Grain Fed 120 dagar, Uruguay

  Artikelnummer: 6831