VARUMÄRKEN

Varumärkesbyggande är en mycket viktig del i ett företags kommunikation mot omvärlden samt ett sätt att identifiera och särskilja sig i dagens mediebrus. Företagens varumärken kommunicerar också de värderingar företaget står för. Globe Foods har idag tre stycken egna varumärken och dessa är Globe RED, Globe Select och Just Cook It.

globeselect

 

Varumärket Globe RED står för ”Bra kött till konkurrenskraftiga röda priser!” Tanken bakom varumärket är att vi ska tillhandahålla och finna varor av bra kvalitet och till ett mycket bra pris. Dock ska fokus inte ligga på kortsiktiga klipp utan snarare kontinuitet avseende specifikation och ursprung där grunden utgörs av ett regelbundet samarbete med utvalda producenter. Allt för att kunden ska få en igenkänning och trygghet vid sina varuinköp.

Varumärket Globe Select – Dedicated to Culinary Excellence, står för att vi är hängivna att hitta förstklassigt, smakrikt och mört kött. Tillräckligt bra för att tillfredsställa de kräsnaste smaklökarna och på så sätt kunna ge förutsättningar att excellera i matlagningskonst. Tanken bakom varumärket är att vi ska gå ett steg längre i vår strävan efter förstklassigt kött. För att få fram detta exceptionella kött använder vi oss av parametrar såsom ursprung, ras, kön, ålder och foder där bondens omsorg samt producentens djurvälfärdsarbete och livsmedelsäkerhetsarbete spelar en mycket viktig roll.

Varumärket Just Cook It står för ”Mer matlagning, mindre förberedelser!”. Tanken bakom varumärket är att vi ska finna produkter som kan underlätta för kocken, utan att för den sakens skull hämma kreativiteten. Förhoppningen är att denna serie produkter passar in i tiden och gör det möjligt för mindre restaurangkök att tillhandahålla en mer varierad meny samtidigt som den gagnar storkök med höga effektivitetskrav.